Frgolcová Mária

 
ČLEN DIVADELNÉHO SÚBORU JÁNA CHALUPKU MESTA BREZNO OD ROKU : 1979  
                         
ROK NÁZOV PREDSTAVENIA POSTAVA - funkcia Ocenenie - iné
1980   JÁNOŠÍK PODĽA VIVALDIHO Žena z ľudu  
1981   MASTNÝ HRNIEC Rekvizity člen výboru DSJVH (1981-1988)
    ADAM STVORITEĽ Inšpicient  
1982   SVATBA POD KOHÚTOM Inšpicient  
1983   FAUSTIÁDA Inšpicient  
1984   ĽUDSKÁ KOMÉDIA Inšpicient  
1985   HRIECH Inšpicient  
1987   BETA KDE SI ? Inšpicient  
1988   ŽIVÝ BIČ Inšpicient  
  Výstava 65.rokov DSJCH Scenár  
2002   KRČMÁRSKY KRÁĽ Inšpicient člen výboru DSJVH (2002-)
2004   AKO UPIECŤ ZAJACA... Scenár, réžia  
    NOVÝ ŽIVOT Asistent réžie  
2013   STAROBA Inšpicient