2 %

Vážení priaznivci DSJCH,

Členovia divadelného súboru Jána Chalupku mesta Brezno sa aj v tomto roku 2019 uchádzajú o Vašu priazeň pri poukázaní 2% z Vašich daní. Získané prostriedky budú použité na prípravu nových projektov súboru v tomto období, ako aj na podporu činnosti divadelného štúdia mladých pri DSJCH.

Naša údaje sú: DIVADELNÝ SÚBOR JÁNA CHALUPKU MESTA BREZNO
Sídlo: ŠVERMOVA ULICA 7, 977 01 BREZNO

IČO: 356 799 13
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Ďakujeme Vám za Vašu podporu a rozhodnutie v prospech DSJCH!