Trinásta hodina 11

TRINÁSTA HODINA

25.04.2019 | DK Čadca | 11:00 | Palárikova Raková

Vstupné: 5 €
Predpredaj: TIK Brezno
Lístky sa predávajú hodinu pred začiatkom na mieste.

ZABUDLA SOM

31.1.2019 | Komorná sála SOS, Banská Bystrica | 18:00 | DIVADELNÝ ŠTVRTOK

Vstupné: 3 €
Predpredaj: Informačné centrum B. Bystrica
Info: 048/412 52 06, www.sosbb.sk