KONTAKT

Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno
Švermova 7, 977 01 Brezno, SLOVAKIA

dsjch@mail.t-com.sk
+421 911 987 700

Predseda:
Gabriel OBERNAUER
obernauerg@centrum.sk
+421 903 756 188

Vedúca Štúdia mladých pri DSJCH:
Mária MEDVEĎOVÁ
studiomladychdsjch@gmail.com
+421 940 884 425

IČO: 356 799 13
DIČ: 20 21 281 361
Právna forma: občianske združenie
Bankové spojenie: PRIMA BANKA Slovensko
IBAN: SK70 5600 0000 0020 1646 8002

DSJCH logo