OCENENIA

2005
2006
2012

Klára Roštárová

Cena Jozefa Kronera za celoživotné dielo v oblasti hereckej tvorby v amatérskom divadle

Ladislav Vagaday

Cena Jozefa Kronera za celoživotné dielo v oblasti hereckej tvorby v amatérskom divadle

Alžbeta Vagadayová

Cena Jozefa Kronera za celoživotný prínos v hereckej tvorbe v neprofesionálnom divadle