Kováčik Martin

 
ČLEN DIVADELNÉHO SÚBORU JÁNA CHALUPKU MESTA BREZNO OD ROKU : 2014  
                         
ROK NÁZOV PREDSTAVENIA POSTAVA - funkcia Ocenenie - iné
2013   STAROBA Technika - zvuky  
2014   TRI JEDNOAKTOVKY Technika - svetlo(ŠMDSJCH)