2014

Hodnotenie 47. Paláriková Raková
(výňatok zo správy odbornej poroty)
6. Dana Turanská: Staroba (Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezna)
 
            Dramatizácia prózy Mila Urbana Staroba je počinom presahujúcim súvislosti ochotníckeho divadelníctva na Slovensku. Je počinom inšpirujúcim divadlo profesionálne, breznianske divadlo ako prvé siahlo po Urbanovej poviedke, prenieslo ju na divadelné dosky. Urbanova krehká próza, vypovedajúca o jednoduchom človeku Pavlovi Duchajovi, vypovedajúca o jeho ťažiskovom životnom probléme - starnutí, vypovedajúca o blížiacej sa smrti, bola inšpiratívnou predlohou pre divadelnú adaptáciu mladej režisérky Dany Turanskej. Je veľmi prirodzené, že ambíciou vyspelého brezniansku súboru, je práve v originalita námetu, dramuturgická objavnosť a netradičná, koncepčná interpretácia. Prínosom inscenácie bol bezpochyby výtvarný vklad Dušana Krnáča, smerujúci ku kopaktnému a modernému javiskovému tvaru. Overených a skúsených hercov, ktorých môžu Breznu závidieť mnohé profesionálne divadlá (Julo a Gabo Obernauerovci, či Alžbeta Vagadayová) bravúrne doplnil protagonista Ondrej Podhradský.

Výsledková listina 47. ročníka Palárikovej Rakovej
národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej  tvorby – 23. – 28. apríl 2014, DK Čadca a KD Raková
 
Odborná porota v zložení:  Peter Kováč, predseda, Jaroslav Valek,
 Róbert Mankovecký, Anton Šulík a Ján Dobrík udelila:
 
KOLEKTÍVNE CENY:
♥  1. miesto -  diplom, zlatú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Obce Raková získava DIVADELNÝ SÚBOR  MESTA BREZNO   za inscenáciu hry Dany Turanskej:  STAROBA 
♥  2. miesto -  diplom,  striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Mesta Čadca získava DIVADLO BEZ GROŠA VEĽKÝ KRTÍŠ  za inscenáciu hry Júliusa Barča-Ivana:  MATKA
♥  3. miesto -  diplom, bronzovú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci získava RUŽOMBERSKÉ NEPROFESIONÁLNĚ DIVADLO ROSATHEA  za inscenáciu hry Zuzy Ferenczovej:  BABYBOOM
 
♥  Hlavnú cenu v kategórii divadla jedného herca  udeľuje Kysucké kultúrne stredisko v Čadci  Hriňovskému divadlu Hriňová za inscenáciu hry Maji Zdurnej Fabrikovej: METAMORFÓZY ŽENY
 
 INDIVIDUÁLNE CENY:
 
♥ Diplom, striebornú medailu Jána  Palárika a finančnú cenu  Obce Raková  za ženský  herecký výkon získava LENKA STANKOVÁ  za stvárnenie postavy  matky v inscenácii Júliusa Barča-Ivana  MATKA
 
♥ Diplom, striebornú medailu Jána  Palárika a finančnú cenu  Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci  za mužský herecký výkon získava ONDREJ PODHRADSKÝ   za stvárnenie postavy Pavla Duchaja v inscenácii Dany Turanskej  STAROBA 
 
♥ Diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu  Mesta Čadca  za autorský prínos a herecké stvárnenie postavy ženy  získava Maja Zdurna Fabriková v inscenácii METAMORFÓZY ŽENY
 
 ♥  Cenu  Kysuckej kultúrnej  nadácie Bratislava  na návrh poroty mladého diváka získava Hriňovské divadlo  Hriňová  za inscenáciu hry Maji Zdurnej Fabrikovej  METAMORFÓZY ŽENY
 
♥ Diplom a striebornú  medailu  Jána  Palárika  udeľuje  Kysucké kultúrne stredisko v Čadci  Divadelnej odbočke Miestneho odboru Matice slovenskej Báčska Palanka, Srbsko za pohostinné predstavenie Eleny Hložanovej ŽIVOT JE ČUDO. 
 
Diplomy za účasť:
♥ Divadlo mladých „VEĽKÉ KOCKY“ pri ZUŠ L. Arvaya Žilina za inscenáciu hry Vlada Moresa O DRUHEJ PO POLNOCI
♥ Divadelný súbor DAXNER TISOVEC za inscenáciu hry Ivana Holuba POHREB
 
♥  Vecnú cenu, diplom a zlatú medailu Jána  Palárika za tvorivý prínos slovenskému ochotníckemu  divadlu udeľuje  Kysucké kultúrne stredisko v Čadci  Stanislavovi Grečmalovi z Rakovej.                    
                                                                                               Božena Slanináková
                                                                                  Kysucké kultúrne stredisko v Čadci