2017

Dňa 10.2.2017 sa konalo v divedlnej  Valné zhromaždenie členov našeho súboru .

Milí priatelia,
je nám veľmi ľúto, že začiatkom roku Vám oznamujeme aj smutnú správu.
13. 1 2017 v ranných hodinách nás opustil náš kolega Jarko Frgolec.
Posledná rozlúčka s ním bude v utorok, 17. 1. 2017 o 14,00 hod.
v pohrebníctve Haluška, (Chalupkova ul. , Brezno).


 

Zo stretnutí v "divadelnej"
 

 
 
 
 
 
Ukladám ...